closeTerug naar inventaris

Transcriptie

van 4:, en

gt

ld:

4

p:s

ld:

2:

7

El:

boek:

ld:

P:s

1:

lb:

p:s

den vertier Restant

Den vertier

onder

n ’t boek

in 5: Jaaren

Primo

Iaar van

door den

deezer

A:o 1783

anderen

4

35:

:o

10.

22:

boek:

5

80:/4:

lb:

7.½

36½:

Gos

5:

58:—

6:

78„—

13:

10

185:

1:

125:—

20:

300:

65:

12

104:

1143 37/8:

2:34:

25

35460: 48: 15348:

325:

1108:—

8:—

35:

94:

162:

827½:

68:½:

199:

14:—:

1/8.

4½:

87

662:—

767.

3904:

295 /½:

2295:/½

8/2

1724.

1642:

10976.

1

2:½:

2:

2:—

3:

1:

69673¼

2080.

632:

214:—

1

2 elb:

198:

727:—.

164:

183:

3359.

Eijsch

voor

Anno

1784

10:

1

35:

20:

10

6.

30:

15

40

40.

80

20.

24:

1500:

10:

10:

30000:

2000:

5000:

1000

1000:—

100:

2

1.

30:

20

200.

6:

1:

250:

1400:

1400.

100:

1500.

4:

4

12:

Ed:

riem

Ed:

p:s

Ed:

p:s

ld:

ld:

p:r

4

roll:

riemen

Ed:

p:s

p:s

vat

at lb.

p:r

71

Legul Gaaren

Impercaal Papier

Rood Zegul Lacq

N=o 109

Groff Gaaren Hollands

Tanne messen

eijffer Leijen

= Griften

Hlijpsteentjes

Gum Arabicum

tot ’t maaken van jnkt

kooper Rood

Gainooten

Boekebinders naalden

Elsen en brossen

Loodt with hoog benoodigt tot ’t schilderen der nieuwe wooningen

Berlijns Blauw

Konings Geel

Van de Arthillerij

Gemaakte

Buskruijt halff Groff en halff fijn nieuw

voor de hier thuijshoonende

Rondscherp van 2: lb: Caliber hoog benoodigt

vaarthuijgen op de bekruijsin„

_=o

_=o —:½:

„gen en Expeditien mitsg:s

d=o

Langscherp . —:¾:

_= voor de buijten Comptoiren

=

1: —:

staale Canon booren

kopere quadranten hoog benoodigt zo voor ’t Canon als mortieren

Huijdeldoek

Kardoes Papier

_=o Gaeren

= Naalden

Van SAmbagts Quartier!

Haure Zisten tot kruijt Ho: Risten

Brussel Zand

krijth, tot gebruijk bij de timmerlieden, Cuijpers en de buijten Comptoiren

benoodigt tot het Gouvernement„

Gezaagde Ribben

secretarij en secretaris wooning

Moole planken van 1: d:m

of de twee Laatste blocken bij

_=o 1:½2:„

_=o

Fanne Latten Batavias. het plan Gemerkt N: 14:

Van Iava

Balken Lang 40: v:n en dik 12: â 14: d:m voor de valbrug

_=o 30: 14: 16: tot moerbalken

_=o 18: 14: 16: platen

Verte