closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Den vertier den vertier

in ’t boek

in 5: Jaaren

door den

Iaar van

Ao 1783:

anderen

f:s

4

6:

40

k:

600„

3069:

500

2229.

3675:

ld: 18247:12:

Jnsertie der lijst van de Generaale

Restant

onder

Primo

deezer

6

332.

604.

.

521

Resttante

160:

157:

3149¾

5008¼:

4645:

769.

516¾:

2253¾

18696.

993¼

265:

732½:

644½

6799¾.

14:

104¼:

8380.

5570½

3128:

1388 3/5.

471924:

521:

Eijsch

voor

Anno

1784:

p:s

18

Balken Lang- 16: v:m en dik 16: a: 18: d=m tot sertijlen

32.

32: 8: 10: Gordings etC:

140

20: 12: —: Cousijns en valbrug

Swalpen van 5: â 6: d:m tot Catteij Houten

22.

k

800:

Tarck Olij

Olij Terra

800

Coffij boonen ten dienste van ’t Gouarnisoen

Picols

30

Manschappen

Europeese Militairen dewijl men zig voor ’t merendeels be

koppen

200:

helpt met Inlanders en ’t kleen getal

_=o Mattroo ten Europeese meest al kaducquen zijn

24.

kooper slager

1

Grofsmeeden

3:

slootemaakers

2:

1

Met het sluijten der Negotie Boeken ondr

ultimo Augustus Iongst verweken, hebben

de Restanten bedragen een montant van ƒ 5022 3734 bestaanmn

149

115082:8:12

De

Groote geld Cassa in diverse Muntspecien D:o 34873320:

kleene d=o d=o

_=o

45132:13:8:

_=o 13676 3/60:

Den

Castier

66: 6:8

p„s

Niguaniassen groote Zourats

249:12:—

bl

Blick Dubbelde

5:8

64.

18

kooper in zoort

2246:14:4:

Loodt

572:

17:

speijkers in Zoort

627:

9: 8:

Thin

192

13:

„staal

4:8

99

I„

zeijldoek ruwe Curst

1781.

Waxkaarsen

08

11:8

ijzer in zoort aan staeven

2459

2:8

D=o aan Hoepels

87.

10:8

_=o slootplaeten

43:

–:8

H:

Azijn Hollands

16:82

204

_=o Jnlands

4.12

14:

1858:

5:4:

Arak Batavias

Geneever

7:

fless:

23:

13:18:4:

Dindings

e:

p=s

74:18:-

kurke proppen

3: 8:

1277:

Olij van klappus

K:t

3.

le:

Padij

31:

177:15:8.

Peeper

4.

73:13:—

Rijst

79

68:16:8.

Suijker Kandij

PtTransporteere

2:12:

ƒ

181142.