closeTerug naar inventaris

Transcriptie

37

131.

den 3: October A„o 1777: d’insereert ter Resolutie van den

20: daar aan, onder deProces Papieren overgezonden;

en den Gouverneur omtrent dezen meerder zoude kunnen

zeggen agte zijn E: niet ondienstig uwe Hoog Edelens

over eene afgedane zake te occupeeren des het hier bij

§ 740:

Caat berusten. vereischende daar en tegen uwe Hoog Edelens

kennis geving van het Elandesten

vertrek van zeker gnl: Sopahelu„

wakan.

onder het oog gebragt te worden hoe zekeren Inlander van

Siarij Ioarij Ioseph Sopaheluwakang op de klagten van

de Negorij, vervat bij een den Gouverneur g’intrageert Ma„

„leids geschrift, in het quartier Civiel g'arresteert zijnde,

vervolgens geschappert en naar de berigten per de te Samarang

thuijsshorende Baak van den Capitain der Chineesen Tan

Lecko „landistin van hier is vertrocken; en waar door lig„

5241.

telijk, uwe Hoog Edelens weder met gepractiseerde klagt„

om hem in zijn boos voornemen te

kluijten

„schriften zouden kunnen worden vermoegelijkt, alzo dien ont„

vlugten door Slepen Rustverstoorder, naar het gespargeert worden„

„de, zulks voorneemens is des wij bij dezen Hoog dezelve, Copia au„

„tenticq van voorschreve klagtschrift reverentelijk aanbieden en

solliciteeren bij opdaging van dien knaap, over denzelve te dispon„

„neeren; ter mainctenue van ons gezag.

§ 242:

Tersitting van den 17: Februarij is de bede van den orangkaij

den orangk: van Assaloeloe ontla„

en

der onder Laricque sorteerende Negoaij Assaloloe Battij

Tomablie verhoort, en hij dienvolgende met het hanneur en de

82

43:

prerogatieven van een oud Regent ontslagen: mitsgaders door

en van zijn zoon gesuccedeert.

zijn zoon Wane Pattij Elie gesuccedeert.

5244

n bij Besluijt van den 18: Maart aangesteld tot Pattij over het, der

insteede van den zig verdronken heb„

bende Pattij van Zijlale

Negorij Nussanieve onderbeurtig Dorp Seijlale, eenen EA=

vid Lopis Neeff van een vorigen Pattij Philip

5245:

op is; en zulx in plaats van den Laatsten Patt DO=

en andere aangesteld

„mingos Lopis, die te Banda van de Cerammers

m