closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§246:

den g'ratahoedij Gomis afgezet

§247:

in zijn Hteede

§248:

„en die van den ontslage Radja

van Paperoe andere verkoren

§249:

afsetting van den Christen orangkan

van Bonoa.

ingelost en op de reise herwaards even buijten deze Baaij

overboord gesprongen en verdronken is.

maar om zijn ondeugend gedrag en ter verhoeding van de

vernietiging der Negorij, heeft volgens Resolutie van den

1: Augustus ontslagen moeten worden, den gnatahoedij,

of Hoofd der Mardikers Iuriaan Comis dog

zonder volkomen ontbloting van de gewone distinctie,

uijt Considevatie zijn voor ouderen beter getuijgenissen Aan

hij hebben nagelaten, zijnde op den 30: dierzelfde maand

weder als zodanig, verkoren, eenen Pieter De Coosta

een wettige afstammeling der Oudste Hoofden, en zoon

van den overleede Gnatahoedij Augustus De Costa

Ook heeft de noodzakelijkheid het gevordeert, ter sessie

„ontslag

van den 6: Maij te accordeeren het verzogt van den Radja

Negorij

der ten Eijlande Saparoua gelege„ Paperoe Frans

Lawalata, als oud Regent, mits zijn voorgave dat

de Dorpelingen hem niet wilden gehoorsaamen,

dog waar van hij zig zelfs de oorzake heeft gemaakt; en

dit Regentschap is den 21: Julij vervult met den eenigsten pre„

tendent Johannes Lawalata, een regte afstameling

en kleen zoon van den geweese Radja Marcus Kitipe.

Het

Jndiervoegen is het mede gelegen met ter Sitting van den

25: October Anno passato vergund ontslagen aan den Chris„

ten Orangkaij van Bonoa Iulianus Nussalie

wiens onbetamelijke behandeling zijner ondergestelde

door gecommitteerdens van den Landraad onderzogt, en

vri na met de klagten over enkomstig bevonden zijn,

des hij wel Strenger straf gemeriteert hadde, dog men

heeft om de wille van zijn ouden grijsen vader den pre„

„senten ouden Regent, hem den zagsten weg vergund, waar

door

het doo„

vacant

lorveren

en over

wawang

kaijen en

e gesche

viens R

waardig