closeTerug naar inventaris

Transcriptie

van dit Gouvernement te diminieeren, na het bekomen ligt

uijt onse aanmerkingen.

5264:

de Exterpatien van Specerij Boomen

specificatie van de gextirpeerde

Specerij Boomen

blijft voor het slot van het Jnlandse Caput, is steeds

bij ons het voorwerp van oplettendheit en wijnemen de vrij„

„heit uwe Hoog Edelens de verrigtingen in dezen

beknopt te vertonen bij de

ecificatie van zodanige Egter A agul en

Note Boomen als onder het Resort dezer Provintie zo

op gepeamitteerde als ongeoorloofde Plaatsen, volgens de

daar van ingekomen Berigten, zijn uijtgevooijd en vermeld in

de tijd van een jaar afsedert: September AInnopa ato 1a

heeden, te weeten.

Egte Nague en

Sum Eate

Note Boomen

vrugt Halfwas Ion„

ma vrugtdra

Half Jon- Summa.

dragende sene

„ge

rium „gende

wassene ge rium.

In de Nagul Districten onder Hila vide

Resolutie van den 5: 8ber A„o passato en het

daar bij g’insereerde Rapport

79980.

79980:

Onder het Comptoire Haroeko blijkens Notitie

bij Resolutie van den 25: daar aan en het Rap=

„port daar bij ingelijft.

73719.

73719:

Te Laricque in de: Overige gaapte hitte en droogte

verbrand te zien bij Resolutie van den 30:

December

1201:

177:

1434:

56

Ten

Comptoire Hila vide Besluijten

van den 18: Januarij deses Jaars in het

Rapport daar bij ingeschreeven

93100

93100

volgens Rapport van Paricrue en Resolu„

tie van den 17. Februarij

139211.

139211.

Door overmatige hitte en droogte te Hila

boven de aangeplante Jonge uijt gegaan vide

evengemelde Resolutie

4478:

4478.

Ten Eijlande Bouro na het Rapport en die zelfde

Resolutie van den 17: Februarij

160.

188:

807:

Blijkens die eijgen Resolutie ten Eij„

rand Saparoua

5:

5

Transporteere

5679

177. 386066. 391922

165

807:

239

1155:

56:

1211.

van