closeTerug naar inventaris

Transcriptie

deg

elke

ge

ult=o

en

„d

ten

rt

„ceren

twee assistenten tot Boek 273.

houder bevordert.

§: 274

e gagie van den koopman Beth

Csts voor de Saparouase Hoofdij

§ 275:

n die van den Sergeant Huijsinge

voor de Fost te Zoehoe Aaan.

§276:

vergaande Requesten

86

139.

en mits tijds expiratie zijn tot Boekhouders bevordert, de

Adsistenten Hendrik Schelling mitsgaders

Franciscus Stephanus.

blijvende, na het verzoek van Saparouas p=l Hoofd den

koopman Willem Beth, deszefs gagie in steede van de

Borgtogt voor dat Comptoir voortlopen en ook, die van

den zergeant Coenraad Hendrik Huijsingev„

voor de Post Loehoe:

met zijn nedrig supplicq wend zig tot uwe Hoog Edelens

den onderkoopman en winkelier mitsgaders Cassier Ni=

Colaas Galloo, Smekende in den ouderdom van 62:

Jaren als oud onderkoopman ontslagen te worden met

behoud van gagie, nogtans om daar van, maar alleen bij

verval tot armoede of uijtterste nood gebruijk te maken:

wij voegen onse oodmoedige instantie bij die van den

suppliant, om uwe Hoog Edelens aller gunstigst

appostilten behoeve van een man die ruijn 42: Jaren de Com„

pagnie gediend heeft, en voor trouw en ieverig bekent is.

terwijl wij Hoog dezelve nog aanbieden Agtandere Requesten als

Een van den Capitain en Hoofd der Militie Joseph.

Stephanus, en

Een van den Eeru: Predikant Henricus Johanscharff„

verzoekende om verhoging in gagie, mits tijds Expiratie de

eerste tot 100: en de tweede tot 110: guldens.

Een van den Lieutenant Militair Fredrik Ostrouskij,

smekende bevordering tot Capitain Lieutenant mus ruijm

dubbelde tijds Expiratie

Een van den ordinair vuurwerker Barend Riso,

die hier mits het gagieeren van den Arthillerij Lieutenant

Jan Jansz:, bij provisie het opzigt Over de Arthillerij

is opgedragen, om uijt Consideratie van zijn Een en Twintig

Jaaige