closeTerug naar inventaris

Transcriptie

e„ op de Bepe

a„ Enigteto

Mielende

ustus

han

red

5.

2

17:

90

147.

en der overledene

terwijl een onder de Bislagen gevoegde Lijste van het soldij

ƒ 281:

Comptoir meld, het generaal getal der overledene dienaren

dank betuijging in verzoek voor de

gegagieefdens

de Segagieerdens zeggen nedrig dank voor de erlangde

§ 282:

Continuatie tot het verder genot hunner rust gagie, en bid

den hier van te mogen blijven profiteeren: zijnde daar onder

de twee bezijden vermelde haar 3:

onder aangenomen

aangenomen den Cannonnier Gabrial Veurste van

Keulen en Constapelsmaat Dirk Pieke van Middelburg

om dat hun pligt behartigd, en de Comp: 43: en 30: Iaren gediend

hebben, mitsgaders tot den ouderdom van 72: en ruijm 60: Jaren

gekomen zijn, makende dus die afgeleefde tans uijt, een ge

vertoning van derzelver getalti:

§284:

tal van 20:- koppen teweten

Geboorte

ou Iongste

wan wat hoe lang rust

plaatsen

der quali„

neer geka dEComp: ga„

dom „teit

gagieert mer gedient „gie

Adriaan Ajaloe

Van Titawaij

55: Huijstimmerman

1761: A:

8 ƒ 10:—

Adam Contenbergh.

„Lind

1766:2:

60: Corporaal

29:„ 10:

Bastiaan Muller

Malenburg

1768: 8:

63:

32: 16:

Jochem Hendrik Scholts

17: Sergeant

Besenbroek

1769: A:

33:„ 12:

Hendrik Ernst August Schuijling

slotenaar

_=o

52:

1764: A:

12:

30.

Jan Babtest Martijn

„Aros

60: Corporaal

1771: Z:

10:

34.„

Pijsbert Adams

„Haarlem

60:

1771: A:

30:

10:

Abraham van Heenwijk.

18: Boekhouder

„Loosdregt

1772: A:

20:

15:—

Emanuel Philip

60: quartiermeester

„zanten

1773: D.

24.

10:

Piriliam Strijfs

60. ldusschieter

„Nieuw Castel

1774:2:

7.

20

Johan Babtist Corneie

42: Soldaat

1777: Z:

Parijs

26:„

7:

Pieter vettman

„vlissingen

60. Corporaal

1777::

10:

22:„

Hendrik Jacob Llegh

„Langendaal

_=o

47:

1777. lb:

12:

25:„

Johannes Smith

60: Sergeant

Mastrigt

1778:A:

25:

12:

Hendrik Schouten

„Noor seeveen

53: soldaat

1759: D:

7:

17:

Lambertus van der Kloor

Lijden

55: Sergeant

1780.A.

26:

12:

Carel: Fredrik Treno

Amboina

60: Onderkoopman

1783: A:

45:„ 20:

Jan Jansz:

„Middelburg

57: L:t der Arthellerij

1783: Z:

24:

40:

Sabriel veurste

Ceulen

72: kannonnier

1783: A:

44.„ 10.

Dirk Pieke

„Middelburg

60. C: smaat

1783: Z:

10:

31:

20: Koppen Commarium.

voor