closeTerug naar inventaris

Transcriptie

den Agent Geeke verzogt om met de daar in geladen specerijen

te handelen naar de order van de Ceilonsche Regeering. welke hij

Wat aan Comps Agint

reedt kon hebben ontvangen, indien aan den wel Edelen Gestrengen

te Tranquibar geschrive

is

Heer Gouverneur Falck besteld was de aparte brief van den E Ja„

„nuari laastleden, in afschrift onder de bijlaagen deezes te vin„

„den. Wij vertrouwen dat dit een en ander de goedkeuring

van Uwe Hoog-Edelheden zal mogen wegdraagen.

5 1/6 De met het schip Europa vervoerd wordende

laading bestaat in

Laading van het

schip Europa voor

Batavia

ƒ 1574. 4. 8

l; blifantstanden kostende

12451½

111 7.

8.

„gule aarde

5500

Masthouten en speeren in soort, daar van

35

14 pr van Termosa, gemerkt t en

21 van de overwal

4660. 15.

35 p„s 't zamen als boven kostende

722.18:—

ps Riemhouten

700.

271. 8:

Njato planken

438

ps balken, daar van

300.

5

76 - p Medang, gemerk=t

2.

39 Pinage

—„

P F

Betaling.

135

11.

18 Mirbouw

Kleding

21 -

k

7

Tamboesoe,

11 -

774:11 8

300.— ps balken 'tzamen als boven, kostende

kist met eene onbekwaame brandspuitslang lang 200 voeten 269.19. 8.

1

sommeerende ƒ 8385.4„

Nog zonder aanrekening

kist met onbekwaame goederen, en

1

100. ps. ledige kruitvaatjes aanschooven

ƒ 17.