closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Wat in het jaar 17 3/32

en sederd ingekogt is.

11.

§.7

Inkoop heeft in het

G

boekjaar 178 ½ gemonteerd ƒ 52254.7. 8.

is sedert hebben wy ingekogt

Volgens onze Resolutie van den 7. 13. en 27 September.

legger arrak voor rs. 70. 40— ten gebruike op de bark de Geertruij„

2

„da Susanna, dog, na de komste van een particulier vaartuig van

Batavia

leggers voor res 104: 24. ieder om in cas van eenige on„

9.

verhoopte kommerlijke omstandigheden buiten verlegenheid te

weezen, of niet genoodzaakt te worden dien drank tot duuren

prijzen te moeten op doen, wanneer schip Europa te lang mogte

Intblijven

Volgens onze Resolutien van den 13 September

en 24 Februari

molenplanken van 2 en duim, door elkanderen voor

374½. ps

rs ieder

chineesche en

p.

860

tonnen - planken voor us. 20.- de. 100 ps.

1321.

ps. katen planken van 11. tot 15 voet lang tegen 25 —. rds

400:

de 100 ps., in

katen / balken van 4 duim dik en 14 –. of 15 —. voet

75

lang voor us. 1. 20.— ieder, deels om met de onder handen

zinde werken eenen spoedigen voortgang te maaken, en

deels ook om de noodige woon- en voorraad huisjes te

Pera te laaten optimmeren, dewijl wij van inlandsche

houtwerken niet spoedig genoeg naar benoodigdheid voorzien

konden worden, en deeze ook in duurzaamheid bij de ande„

„ren veel te kort scheeten

Volgens