closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Omtrent de pagt

van eene deszelven

verandering gemaakt

Pr Transport

2

2

21

De betels

400.

830

430

170

160.

10.

De valbrug

2300.

1250

1050

De waag

335

100.

235.

t Op- en Afvaaren der Praauwen

450

370

80.

t Hout

520

610

90.

De Rijst bazaar

3760

4600

840.

De Topbaanen der Chineeschen

’t Ankeragie en Hoofdgeld der Kleine

445

420.

25.

Vaartuigen

60'000

32400

27600.

De Boom

46635:1.

76380.a 30540a 795

Sommeerende rd:

En het mindere van het meerdere afge„

466354 795.

„trokken met

zoo blijkt het rendement voor dit

res 29745 rs 29745.

jaar meerder te zijn

528 Ten aanzien van de geregtigheid op het ijken van

Maaten en Gewigten geremarqueerd zijnde hoe oneigen het was,

dat het gene, die dezelve onder ultimo December in pagt nam

een half jaar daar na de eerste en met het begin van het volgende

Jaar de tweede invordering daar van diedt, dog intusschen voor zes.

maanden altoos voor uit betaalde hebben wij om deeze sedert eeni

„ge jaaren herwaarts hier ingevoerde irreguliere gewoonte voor het

vervolg zoodanig af te schaffen dat de Compagnie er geen nadeel

bij kon lijden, nog ook eenige verandering in de Rekening van In„

„komsten bij de Negotie-boeken behoefde gemaakt te worden, ter

onzer zittinge van den 28 Februarij besloten de gemelde geregtigheid

voor het jaar 1784. maar voor zes maanden of van Iuli tot Decem„

„ber, dog vervolgens weder voor een geheel jaar of van Ianuarij tot

December

Dankte

renel bo

Boom n

Die van

hebben

had