closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Dat de lasten, die in het boekjaar 17 39/81 waren

8.

ƒ131374

137965.

Jongst of in 17 23/82 zijn geweest

8.

En dus meerder bedragen hebben

ƒ 6590 7.

Dat de winsten en Inkomsten die in 178%

-

Waren

ƒ140'666.

in 17 39/22. gedaald zijn tot

12129

En dus minder bedragen hebben

19375

Dat dit Gouvernement overzulks in het

Jaar 17 3/82. op zig zelf door mindere winsten

en Inkomsten, dan Lasten veragterd is ƒ16674.

12- .8., dog, by, vergelijking tegen het voorige

Jaar

ƒ25966:

Dat de Lasten, bij de Mamorie van Menage

bepaald op

ƒ102000. —. Indisch of Nederlandsch geld

86062

ƒ

10

in 17 3/32. bedragen hebbende

137965.

6

of meerder

—„

ƒ57902.16.

En de winsten en Inkomsten bepaald op ƒ89000.—

Indisch of Nederlandsch

ƒ 75093.

15

in het gemelde boekjaar bedragen hebbende

121290

14

of insgelijke meer

ƒ46196

Bij gevolg dit Gouvernement met opzigt

tot de bepaa„

„ling ook is ten agteren geraakt

ƒ 5705.

Dat de Generale Restanten, die onder

Ulto

Augs. 1781 bedraagen

ƒ 4784.19

8

onder ultimo Augs. 1782. gedecresceerd zijn tot

446259.

En dus verminderd met

ƒ 32160.8.

Dog dat, wanneer van de voorschreven Generale

Restanten

worden gedetraheerd die van het verlozen Comptoir

te Pera, ter

Somme

9

14

19

6.

8

17.

4

1

Tot n

lasten