closeTerug naar inventaris

Transcriptie

toen het Berigt inkwam aangaande

de uitdeeling van het buitgeld wegens

Hoe de rekening van het

prijs schip la Bettey verwind

het voorschreven op de Engelschen vero„

wordt

„verd schip la Betsei, hebben wij besloten

Eerstelijk bij Factuur Batavia

ten laste te brengen het bedraagen

dier uitdeeling tot ƒ 41490.

benevens het onbetaald aandeel van

de hier voor § 36. opgenoemde zes per

„soonen, ter somme van ƒ 41107: 10

Dog Daar en tegen ten goede zoo wel

ƒ 13567. 10: —. die vif van

dezelven volgens de evengemelde

para graaph daar zullen doen ontvan

„gen, als het gene de Rekening van

La Betseij wegens den verkoop van

dat schip, een gedeelte van dies geschut

en diverse goederen bij de Negotie-boe„

„ken te vooren stondt tot ƒ 230.78. 18

Ten tweeden bij de gemelde Factuur

Notitie bij de Factuur

pro memoria aan te haalen niet

alleen