closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Interest op het bij de

Compagnie gelaten buit

„geld.

Examen van de soldij

boeken

alleen aan welke persoonen, buiten de stadt ge„

„melden, hun aandeel in het voorschreeven

buitgeld niet heeft kunnen worden uitge„

„keerd, maar ook dat het aandeel van den

Fiscaal Couperns C. 1. tot rez. 14711: 29. in Comps.

kasje blijft ter nadere dispositie van uwe Hoog

Edelheden, volgens Hoog derzelver aanschrij„

„ving aan den ondergeteekenden Gouverneur

aparte

bij geeerde missive van den 8. October.

Ten derden aan den Capitein Comman„

„dant van de Militie alhier Hensel; Derde„

„waak Meijer, en Bootman Tessensohn om de

zet maanden te laaten betaalen den bedongen inte

blijkens

„rest op hunne bij de Compagnie staande gelden„

36. en zulks ten laste der Rekening

van Interest, om jaarlijks op het Comptoir

Generaal verevend te worden

§ 57 De Doldij-boeken

van het jaar 178½ zyn voor het

sluiten geexamineerd door de Leden onzer

Vergaderinge Thierens en Hoijnck van Papendrecht

en

Hoe

gagie 9

ankn

wten

„houten