closeTerug naar inventaris

Transcriptie

het jaar. 1782 gevorderde 96.—. p„s masthouten

iit oorzaake van het bij des ondergetekenden

Gouverneurs aparten brief van den 23. Februarij

§ 4. aangehaalde impediment niet meer vol

„daan gekregen hadt, dan 15—. ps. van de 20

ps, die wij van Termoza verwagte den,

alzoo de overigen bevonden waren niet te

deugen, en men daarom ook bij die 15. p.

niet meer voor Batavia voegen kon, dan de

14.—. p.s die de Transchen hadden agtergelaten

manqueerende gevolgelijk op den laastgemelden

Eisch 67 ps, dat op siac, volgens de voor weinige

dagen ontvangen tijding wel reeds vijftig ps ge„

„kapt waren, en men na meer omzag, die allen

in de maand van April herwaarts zouden kun„

„nen worden gebragt, dog dat men niet weeten kon

hoe veel daar van bekwaam zoude weezen ter ver„

„zendinge; dat het zeer waarschijnlijk was, dat

de benoodigdheid van masthouten voor de Fran„

„sche vloot den Bevelhebber over dezelve nood

„zaaken zoude, om een of meer schepen ten af„

„haal daar van herwaarts te expidieeren, dan wel

aan Uwe Hoog Edelheden verzoek te doen omze

met

N

sumpa„