closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Wat daar van in het schip

Europa geladen is

met Comps schepen naar dat Esquader

te laaten overvoeren; dat men in dien ge„

„valle niet als eenige weinigen van de ligtste

zoort gemerkt, de Transchen op de Zwaarste

gezet zijn, voor Batavia zoude over„

„houden, om in het voorjaar 1784. te

worden. afgezonden, ten ware men aanbestee„

dit

„ding deest van de voor het jaar geeischte 60 ps.

En dat, zoo de Transchen geene masthouten mogten

noodig hebben, deeze houten tot in het voorjaar 1785

niet zouden kunnen blijven leggen, gelijk het meer„

„maalen gebeurd was, dog die van Siac staan te

komen in het voorjaar 1784. naar Batavia

bezorgd worden. Wij hebben derhalven, ter voldoe„

„ning aan uwer Hoog Edelheden geeerde intentie

en order, geene beter patij kunnen kiezen, dan aan„

„stonds aan besteeding te doen van de gemelde voor dez„

jaar gevorderde 60-ps. en den Leverancier Ioost koek

de Compleete voldoening daar van eonttiglijk

aan te beveelen. terwijl wij van onze zijde ook alles

zullen adhibeeren, wat wi maar bedenken kunnen, om„

hem daar in behulpig te zijn.

60 De rondhouten van Termosa, die

wi in het schip Europa hebben doen laden, zijn

ter

2