closeTerug naar inventaris

Transcriptie

De Jongst

Werthur. 1 Pottans

in het lastte onder uel„

5 Jaar

Januar

Voor elkan

Jaan 172½

Eish.

1783

„der Jjaars

N 524328/5 6371031/3 17740 53. 200 zexg

16613 4/5 15702½ 53947. 2000.

19534 /5 16274 4. 3322

20000

8998.

17112½

67109

8

3

p

5

1.

3

1

37

2

2.

9

1

32

12

22

16

251

4

1

98

101

99

191

300

141

150

150

59„

35

150

81

50

34.

15

112. 14

200

25

6.

3

12.

4

3

4.

2. 26

3

2

—.

1

N:o 2.

2.

12

20

3

8

50

B: 724

132.

10

241

11½

122

12

p.s

4

1

30

4

8

23

26

3

49ƒ 296

tegge

twee honderd lasten rijst

twintig duizend H Cadjang

Twintig duizend zout

Fo. 43.

Voor de Kruijt

en

Ammunitie Maguazijnen

k Buskruit zoo veel in den tegenwoordigen tijd noodig zal

worden geoordeeld

Drie ps beslage affuiten met hun rader van 24 lb.

Een ps beslage affuit met zyn raders van 18 f

Negen

12

waalf d

8

zestien

6

.

Agt en negentig ps bommen van 7 =o

Negen en negentig d:o 4

Drie honderd p Commebuijsen„ 4

Een honderd vijftig p.s Canonbooren

Een honderd vijfftig brand kogels van 40

vijftig Js kzuids hoorns

Twee honderd ps kopere laadpreemen

Twaalf ps kruitlanthaarns

Drie ps kopere lepels en verkenstaarten

van 24 lb.

d

Drie do d:

12

Twee d:o Balancen en schaalen

Een Quadrant en opzetter

Twintig Bld keerk

vyftig es koevoeten

zestien zeppen Lond Hollands

Twaalf kippen Lond Bengaalsch

een ps yzere kanon van 18 l.

vier d:o d. 12

in steede van zoo veel on„

Agt ps ijzere canons van 8 f bruikbaare

Drie do do 6

Twee honderd zes en negentig p. ijzere Hondscherp van

24 lb.

ƒ2