closeTerug naar inventaris

Transcriptie

„g zal

J. Jnssa

5pat

voovelkan

4 Gaars

1

t varther 't Stettans

in tlaaste onder

jaar

ult Janue

178½

1783

348

321

3632

90

Eesch

398

1856

1900

15000

12

1

4000

500

2

4

3

3

4

8

6

6

2

4

3

3

400

800

600

600

5.

5

13

13

13

tegg.

47

Drie honderd agt en negentig p=o ijzere Rtondscherp van 18. fb

Een duijzend agt honderd zes en vijftig pr izere Rondscheap van

12 - 7

Een duijzend negen honderd po ijzere Rondscherp van 8 lb

Vijftien duijzend po ijzer Rondscherp van ½. lb off 14 lb tot ’t ma

„ken van Druijven

Twaalf pr handmortieren

Een ps Zuiger voor de Brandspuit

Vier duijzend ps zeedige granaad buizen

vijff honderd po leedig- Bommebuijsen

Nog boven de bepaaling in de Presente

Tijds-omstandigheeden

Voor de buitenposten

Twee pe Metaate Canons van 18= 4

_ _.

12

Vier„

d

_

drie

8

ƒ2

6

drie

Beslage Affuiten met Raders v: 18 H.

Vier

12

agt

8

ses

6

ses

15

Twee kopere lepels en verkensfaarten

12

„1

vier

8

_„o

Drie

6

Drie

f

vier honderd P:s Rondscherp van 18

12

agt

8

_o

Tet

6:

1

ses

voor Leera

vyf P.s ijzere Canons van 4 lb

2„

Vy

Derthien Beslage Rampaarden van 4 lb

2

kopere Lepel en verkenstaarten v. 4