closeTerug naar inventaris

Transcriptie

De jongste

aatn

voor elkan

„des Jjaars

486796

156

4

27½

50

3

74

2 /10

2

2 2/5

J

109½

1

30

6

13

11.

1.

3

ƒ 1200

4

28

10

ƒ

1

1

3

1.

5

3

2

1

5

4.

1.

2

4

1

Vertha

in 't laaste

Jaan

178½

1034

282

45

50

4

4 7/6

3

2

101

25

6

11

2

4

1000

4

12

13

1

1.

5

19

20

Trestant

onder

ul1

ann

1723

1

1.

¾

28.

8

1.

6

4

2

2

12

25

6

4

2

Eysch

16

2

25

50

12

2

2

4

50

50

12

12

4

4

2000

12

21

10

12

4

4

zigge

1

Voor ’t Equipagie Pakhuis

sesthien Rollen Zeildoek holl=o

Twee stukken Everdoek

Vyf en twintig A zelgaarn

vijftig P. Zeil en Lijknaalden

N.o 45.

wwaalf Handlanthaarns

agt vaaten Theer

Twee _ Pik

Twee _ Harpuijs hollands

vier Huijden Pompleer

Vijfftig lb Roekh

vyftig b. Meerquasten

Twaalf P.s ijser trossen

Twaalf Wieltronen

et verpvygertroffen

vier Houte Bottelierspompen

Twee duijzent t Persiaans Roodaarde

twaalf & es als uunglaazen

vijf en twintig P:r enkelde Blokken in Z=t

thien P:s Loodlijnen

Twaalf Bossen Marlijnen

vier P Cabeltouwen holl=s van 10 a 11 d=m

len half ps oud swaar touw voor spot

vier p oude zeilen, tot t repareeren der zeilen voor de

alhier ’t huijs hoorende vaartuigen

vier P: swaare anker

1

ter waarlo voor d al

_„o

vier

touwen hollands off kaser I„ hier aankomende

Romps scieepen

om

Twee P=s Cabeltouwen holl=s van 4

Twee Aengewand van 6 d=m

Twaalf p.s Cayertrossen

Vijf en twintig p: dubbelde Blokken in Z=t

ses ps gemeene Compassen

vier Zeckaarten van straat Malacca

Twee, Hembangse Tollen