closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de

vor d’ al„

ende

P

„.

8. Jongst

5 jaaren doo

d kando

1jaars

ƒ 1107.

t 7

„. 80

ƒ 40

13.

5.

21¼.

12½

18

6

1593

24.

A.

9

42

6

5

Rog

65

ƒ:

3

11½

„.

p: 32

184

7.

1

ƒ 12½

p 1.

4

1685

P 15

3

4

Trutters

in ttaaste

aar

178½

880

100.

16½

12

45.

18¼

35

66.

1.

30

36.

3.

14¼

200

1.

254.

3.

10

4050

11

3

't restant

onder ult.

samm

1783

7

1.

8

20000

34.

23

20

4

240

300

1

Uijsh

2

1000

6

100

100

10

25

20

10

300

10000

50

12

80

20

80

6

10

200

300

1

10

10

24

5000

20

12

4

zegg-

tig

79

Twee p Slypsteen van 3 voet

Een Duyzend N Btoepyzer

ses tosse geteerde lijnen van 12 draad

Een honderd Monnetje Swartsel

Een honderd P=s Lanthaarn hoorns

vier P: kaijertouwen van 10 a 11 d=m voor den Leverantier der

Masthouten

Voor De Wapenkamer

thien &. Boraks

Vyf en twintig p. epenhoute Diekstokken

Twintig H Koperdraat in Z=t

thien & Koper soldeersel

Drie honderd E: Essenhoute Laadstokken

hien Duijzend b. Loode snaphaankogels

Vijftig snaphaans slooten met verdekte neuten

Twaalf Bossen stomspanders

Tagtig p. romvellen

twintig oopp romsnaaren

Tagtig R.r Komlijnen

Ks P. Haievellen

Thien & Lijm

twee honderd P: Cardonriemen

Drie honderd 8: Port D’ Epers Zeemleere

Een vat Brussel sand

Thien Wpijserdraat in Z=t

Tien p: Trouvaaten houten of koperen

Vier en twintig P:r komhoepen

Vijf Duijzend P vuursteenen

Voor de Huijstimmerwinkel

Twintig P Balken, lang 25 voet, dik 12 a 14 d=m tot Pom„

Zegge

„pen voor d’ alhier thuijshookende vaartuijgen en tot andere voor

„komende werken

Twaalf b: Balken, iang 30 voet, dik 12 a 140- tot ’t reparee

„ren der Pakhuijzen, en onderhouden der bdruggen

1k