closeTerug naar inventaris

Transcriptie

p.

de Jongst Trathas

5 Jaars doo in staatte

Akander Jaar

Joors 173½

302

1. 262

N. 17.

13

14.

23½

16.

54

122

14½

4.

515

392

157

49

89

Trestant

onder

Janin

173

8

500.

Einh

25 Zegij

4

20

50

5.

25

12

50

25

1000

2

Vijf en twintig p:s affuittwalpen, dik 5 a 6 d:o tot het maaken van

12 8 in 6 Ponders affuijten

Voor de Smeedewinkel

Vier Hoeden Smiekoolen

twintig 4b Salarmoniaca

Voor de scheepstimmerwerff

Vijftig J ttoinhoutjes

tot

Roods en Buiten

Vijf en twintig P:r schouwknien

F. 47.

Twaalf Jn Swalpen, dik 3 a 4 d=m

tot ’t onderhouden en repa„

Vijftig P. Tinkamse Planken

„reezen der alhier 'thuijs hoo„

Vijff en twintig P:s swalpen., dik 2 d=m

„rende vaartuigen

Een Duijsent P.r Chineese planken

zegge twee p„ balken lang 50 v=t dik 21 a 22. dm noodig in voorraad

tot groote anker spillen op de scheepen /gelijk die op het schip Mars

en nu op het schip Europa hebben moeten gemaakt worden

ook tot scheeps voorstanders en tot braadspillen op de hier bescheiden

Comp:s Vaartuigen

Voor 'T Magasin D' Armes

zyge

Vijf hondert P.r Pattroontassen met koopere plaaten

Diverse Medicamenten, volgens neevens gaande Chatalo„

„gus, door den Casteels Opperchirurgijn alhier opgesteld, die wij zeer

eerbiediglijk verzoeken, dat mogen voldaan worden

P Memorie word alhier bekend gesteld, het getal der Manschappen.

ten deesen gouvernemente onder ult:o Ianuarij I. L. bescheiden. nam=t

koppen in 'tgeheel, waaronder

gequalificeerde Persoonen

28

4

kerkelijke bediendens

115½

Militairen, waaronder 70. Inlandsche Christenen, 633 Malciers, 109 Chinneschen, 77

tentieven, en 67 sipaijs

68

Arthillerij bedienden

8

genuskilndige

Ambagtsleden

30

Diverse dienst doende

8

2

gegagieerdens

Marines waaronder 167 Inlanders

271

Malacca den 14 Maart Ao 1783 /getekend/ PI de Bruijn en T Thierens