closeTerug naar inventaris

Transcriptie

49.

Dubbelde en enkelde slootplaaten

staaf ijzer in soort

spijkers in soort

Ambagts-gereedschappen

schrijftingen,

spek en

Vleesch Hollandsch

Traan,

Affuiten in soort,

Brandkogels,

Kruitlantaarns,

kurk,

tond Hollandsch en Bengaalsch,

Rondscherp in soort

Handmortieren/

Granaad buizen,

Zuldoek Hollandsch

verdoek

Zeilgaarn

Handlanthaarns

Teer,

Yzertropen

meltrossen,

werp vijgertrossen

Persiaansch roodaarde

Loodlijnen

kabeltouwen in soort

oud Zwaartouw

oude Zeelen

Zwaare ankers en touwen

kaijertrosen

Hoepijzer

Boraks.

kopersoldeerses