closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Buskrind

Ambagtslieden.

Kopersoldertels

Looden snaphaan kogels,

snaphaansloten

Touvaten,

Tromvellen,

Tromhoepen

Tomlijnen

Lijm,

ijzerdraad in soort

Balken tot pompen,

Affint-en andere zwalpen,

ktomhoutjes,

schouwknien,

Jinkansche planken,

Chineesche planken

Balken van 50 —. voet lang en 21 - of 22 duim dik,

Patroontassen met koperen plaaten alzoo de gebruikt wordende

meest onbekwaam zijn, en de gevraagde

4 p„s kayertouwen van 10 of 11 —. duim door den Leverancier

van Masthouten

§ 68 van buskruid wordt niets geeischt, dewijl wij meer dan de

bepaalde quantiteit in voorraad hebben maar aan het goedvinden

van uwe Hoog-Edelheden overgelaten ons nog zoo veel toe te zenden,

als in den presenten tijd noodig zal weezen, zoo tot desensie van deeze

plaats tegen vijandelijke aanvallen, als om Comps oorlogs-schepen en vaar„

„tuigen daar mede te adsisteeren

169 Geen van de in het voorleden jaar geeischte Ambagtstue„

„den bekomen hebbende, verzoeken wy uwer Hoog-Edelheden

bij deezen nader om geriefd te mogen worden met

1 Roer1:

53