closeTerug naar inventaris

Transcriptie

36

Translaat Maleit„

Sche Missive geschreeven door den koning

van era Maulana Padoeka Sirie

Sulthan Allaedin magsoorchia

Iskandaar moeda Caliphatoel

Jachim Johan Bardoulat Dil„

„lul Mlahoe aan den Wel Edelen

Gestrengen teee Pieter seardus de

Bryyn Gouverneur en Direc„

teur deezer Stad en Fortresse

Na voor afgaande Complienenden

De vier Militairen metde gereedschappen die mijn vriend

met twee Comp:s vaartuigen herwaarts heeft gezonden om ne„

kens den hier geweest zynden Corporaal en twee Temeenen de

ateep, nebongsboomen en andere zoutwerken te haalen en in ge„

kreedheid te brengen tot den spoedigen opbouw van Comp„s ffortje

alhier, zijn bij mijn behouden gearriveerd; gelijk mede de Ad„

„istent Frans Adriaan Bodenstein, en het door hem

overgebragte geschenk van een koijang zout, hetwelk ik

me alle eerbewijzing en toegenegentheid ontvangen hebbe

De door mij verschooten penningen aan de manschap

die van mijnen vreend hier legt, ter somme van agt„

en sestig spaansche reaalen en voor de aan hun ver„

vertreekte lijst agt paansche reaalen heb ik teffens

van hem ontvangen

Wijders begeerd mijn vriend en zijnen brief het

ten