closeTerug naar inventaris

Transcriptie

R

Au

bouw

op

:

genoor

2

5.

Colombo

107

Rombouwen Pera, zoo kan op niet onderlaaten mijnen viend

bij deeze gelegenheid op het kragugste aan te maanen, om

tog daar omtrent niet te treeden in de voetstappen van zijnen

Vader, maar daarentegen het meergemelde Verdrag heliglyk

na te komen, en zig door zulk een gedrag te verzeekeren

van de viendschap en toegeneegenheid van de Compagnie

Wegens het meenigvuldig werk, dat wij hier tans voor alle

arbeidslieden hebben, kan ik mijnen Vriend voor dEd nog

niet gerieven met de verzogte Timmerlieden, en Werkbaa„

„zen; maar zoo dra Comp„s werk klaar is, en ik hun

missen kan, zal ik zee naar derwaarts vertrekken laaten

Ik bedank mijnen Vriend voor het gezonden present van

twee handrotlings, hoopende dat mijn vriend meede als

een blijk van mijne welmeenendheid zal accepteeren het ge„

sehenk, dat hier neevens mijnen vriend wordt aangeboden

bestaande in

l Specerijen in soort

Namat

Geschreeven in de Fortresse Malacca den 24 October 1782

/: in margine stond:/ Comp„s zegel geduckt in rood lacq

:/: daaronder :/:getekend:/ P. P. de Bruijn.

Aan den WelEdelen Testrengen Heer

M: Iman Willem Falk

Raed Ordineur van Nederlandsch Jndie

Gouverneur en Directeur van Comp„s Handel

en Omslag

beneevens

den Raad aldaar

Wel