closeTerug naar inventaris

Transcriptie

105

de bezigtigers van die sloep aansons hebben overgegeven

Wij blyven na vriendelyke groetenisse met veel agting

/onderstond:/ Wel Edele Gestrenge, Erenfeste Manhafte

Wijze voorzienige heer Discreete Heeren en Vrienden.

/:lager:/ Uwer Wel Ed zeer bereedwillige Dienaaren

/:getekend:/ P: G. de Bruijn. A A Werndlij J:A

Hensel A. Coriperus F Thierens, R: B. Hoynk van

Papendrecht en H I Wiederhold.:/ in margine stond:/

Malaccaden in het Casteel den 19 November 1782

Van de Equipagie van de Sloep Sunda vier mandwee„

„gens zichte in het Hospitaal hebbende moeten ver„

„blijven, zoo zijn daar voor drie anderen op dat vaar„

„tuig geplaatst en wij verzoeken uwer welEd de Sol„

„derekeningen van de eerstgemelden, met naamen be„

kend staande bij eene Notitie van den Soldij boekhouder

ons te willen laaten toekomen.

Aan den Hoog- Edelen Heer

Herman Abbestel

Gouverneur en President

benevens

de Heeren Leden van den

Hoogen Raad in de Asialischi

Eublissementen van zijne

Majesteit, den Koning

van Denemarken

te

Tranquebar

Hoog