closeTerug naar inventaris

Transcriptie

107

komen ons zeer voldoende voor, en wij wenschen van harte

dat dewld, zoo gelukkig moge zijn van zijn ookgezmmerk

te bereiken

Terwijl wij zeer gaarne blijven, /:onderstond:/ Manhafte

Voor Zienige, Discriete, /:lager:/ (Uw Ed: dienstwillige

Vrienden /:getekend:/ P: G: de Bruijn, J A Hen„

Sel, A. Couperus F Thierens R B Hoijnk van

Rapendrecht H /Weederhold /:in margine stond:/ Ma„

leua in het Casteel den 10 Februari 1783

Aan den wel Edelen Geskrengen Heer

Iman Willem Talck,

Ar.

Raad Ordinair van Nederlandsch Indie,

Gouverneur en Directeur van Comp„s

Handel en Omslag,

benevens.

der Raad aldaar

WelEdele Gestrenge, Erenfeste

Manhafte, wijze Voorzienige

Zeer Discrute

Ioen de ondergelekende souverneur bin zijnen drie Loucten

afgezondenen aparten brief van den 6 Januari laastleden

den