closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Ven

9

20

12

13

114

9 September Lijn Tjinko Chinees woonagtig te Batavia per een brigan„

„ijn groot 150 lasten gemonteerd met 12 kanons en bemant

met 35 koppen, in 23 dagen van zijn woonplaats hier gear„

„riveerd, geeft voor zijn laading aan„

10 Koijangs zout, nog overig

50 koijang Rijst:

150 halve leggers Arrak,

te hebben gehouden, na dat

hij door vyf Engelsche scheepen op den deeser op de Hoogte

van Poelo Lidang beroofd is geworden, zijn Pas, Vlag en

alle Hollandsche papieren zijn gelukkig in de zee gewor„

„pen

Thin Loang, Chinees woonagtig tot Piouw per een balo be„

m„t met 7: koppen in iddagen van zijn woonplaats hier

gearriveerd brengt aan

2 kranj Crinees papier, en 5 balies thee

Lim Tjoeanko, Chinees woonagtig te Cheribon peede

Chialoup groot 30.-, lasten gemonteerd met 4 Rantakke„

6 snaphanen en bemt met 20 koppen en 15 dagen van

zijn woonplaats hier gearriveerd heeft gelaaden blykens

Pas

10 koijangs Rijst, 25 lara Jager zuijker

15 pikl oyen, 40 pik Cadjang, en eenige

Erabat

Seijboegit Chinees woonagtig tot Cheribon, per een bark groot

omtrent 120 lasten gemonteerd met 8 Kanons 10 snaphaanen

en bem„t met 33 koppen in 19 dagen van zijn woonplaats

hier gearriveerd heeft gelaaden blykens pas

30. koij angstijst:

100: pik Cadjang Clie

770.- pik poeder suijker 50- Tammarinde en

13. —„ lara Jager zuijker 5 Oijen, en Eenige Grobat

Malim Moeda Maleijar woonagtig alhier per een Chirloup

groot omtrent 45 lasten gemonteert met 6 Canons 4 donderbussen

4 snaphaanen en bemant met 25 koppen, in dagen van

Samarang