closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Den

19

2

17

18

Samarang hier gearriveerd heeft gelaaden blykens pas

20 koijangs lijst

2 Corij Iavansche tabak en Eenige

12 Zout

kleinigheeden

September Lim Bienko Chinees woonagtig alhier per een Chialoup

groot omtrent 55 lasten gemonteerd met 9 kanonsen te

4 snaphaanen en bemant met 27 koppen, in 20 dagen

van Batavia alhier aangeland heeft gelaaden blykens pas

5 koijangs Rijst

200 pik kandij en poeder suijker

100 zalve leggeakterac

Ian Tjoe Chinees woonagtig tot Siac per een balo bem„t met bkoppen

en 2 dagen van zijn woonplaats hier gearriveerd brengt aan

2 laaa verneek

100 p„s drooge vischen

100 p„s harde potten

100 p„s vischkuiven

Souw heen, Maleijer woonagtig tot Pannig per een banting bem=t

met 7 koppen en 45 dagen van zijn woonplaats hier gearriveerd

brengt aan

koijang kijst

1

Tolle Bougineis woonagtig tot Riouw per een padowakang bem„t

met 18 koppen in 6 dagen van zijn woonplaats hier gearriveerd

brengt aan

20 Corg„n bougineesche kleedjes

Dde Lojpe Maleijer woonagtig tot Riouw per een balo bemt met

3 koppen in 6 dagen van zijn woonplaats hier gearriveerd sonder

Rading

Loehat, Maleija woonagtig tot pannij per een balo bem:t met 6

koppen in 13: dagen van zijn woonplaats hier gearriveerd brengt

aan

12.– pik Zwavel

Rambat Maleijer woonagtig tot Panni per een balo bem„

met 5 koppen in 15 dagen van zijn woonplaats hier gearriveerd

brengt aan

1 pik wax

Aldulla, Maleijer woonagtig tot Siac per een balo bemt

met 5 koppen in 6 dagen van zijn woonplaats hier gearriveerd

zonder laading

den 23

6