closeTerug naar inventaris

Transcriptie

t„

20

23

26

117

den 7 September Pojoet Maleijer woonagtig tot Alchien per een pantjalling bemt

met 8 koppen den 10 August V„o L. van zijn woonplaats hier

gearriveerd vertrekt heden weder na derwaarts vervoerd van hier

500 p„s Corceliyne pierings, 2 pak Gadong China en

2 Corg„s parrings

pikols Amballo

16

Ladocka Margalila Maleijer, woonagtig tot Siac per een prauw

Maijang bemant met 8 koppen, den 13 August Js L vanzijn

woonplaats hier gearriveerd vertrekt heeden weder na derwaards

verreerd van heer

14 Corgs Parrings

17

Roebo, Maleijer woonagtig alhier per een pantjalling bem:t met

18 koppen vertrekt heeden weder na Riouw vervoerd van hier

20 pikols zwavel en 3 pik visch Tanden

Moeda Maleijer, woonagtig tot Panni per een kahap bemt met

41 koppen, den 19 Augs J„o L van zijn woonplaats hier gear„

priveerd, vertrekt heeden weder na derwaards vervoerd van hier

17 p„s Olifantsche Linnen gebl 7 Corg„s Larrings en

4 Corg:s Iavkleedjes

3 krang„s Javtabak

Bosta Maleijer woonagtig tot Prouw per een pantjagap

bemt met 10 kopen den 12 Aug„s VL. van zijn woonplaats

hier gearriveerd vertrekt heeden nae Siai vervoerd van hier

6: Corg„s Olifantsche Linnen 18.- Corg:s Jav„s kleedjes en

6 1„ Joelopan

5 Krangs Jav„n tabak

Thin Loang, Chinees woonagtig tot Riouw per een balo bem:t

met 10 koppen, den 9 deeser van zijn woonplaats hier gearriveerd

vertrekt heden weder na derwaards vervoerd van hier

38 ps groote Eijzere pannen in z„t en 5 pik Jnjamen

Van Tjoe, Chinees woonagtig tot Siai per een balobemt met

6 koppen den 18 deeser van zijn woonplaats hier gearriveerd

vertrekt heeden weeder, na derwaarts vervoerd van hier

400. p„s drooge klappers en 1 pijp Arrak

„.

Kambat, Maleijer woonagtig tot Lannij per een balo bem„t

met 5 koppen den 21 deeser van zijn woonplaats hier gearriveerd

vertrekt heden na Siac vervoerd van hier

1. Corg„s Jav„ kleedjes 6 p„s olifantsche Linnen geblen

3 p„s Haman