closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1

den 26: September Coeding Maleijer woonagtig tot baloebara per een prauw Majang

bem„t met 10 koppen den 28 August v„s van zijn woonplaats

heer gearriveerd vertrekt heeden nae Siac vervoerd van hier

6 Corg„s parrings en 3 p„s Olifantsche Linnen gebl

„Bkong Chinees woonagtig te Sourabaija per een bark

30 Septemb:

den

toebehoorende den Cap„t der Chineesen te Sourabaija Heen

Tiangpit groot 120 lasten gemonteerd met 12 hannsten

snaphaanen, 4 Donderbussen en bemt met 30 koppen den

22 Julij VL. van zijn woonplaats hier gearriveerd vertrekt

heeden weder nae derwaarts vervoerd van hier

100- pik gamber, en 10 pik Chineese ijzer

Ipan Ban, Chinees woonagtig te Sourabaija per een Chialoup

groot rolasten gemonteerd met 4 yzere kanons en bemt met

2 koppen den 9 Julij JL. van Batavia hier gearriveerd

vertrekt heden weder na

Batavia vervoerd van hier

3000 pik bladjang,

12 pik gadong China

10 vaaten vischkuijten

7

Chineesche tabak

300 p„s Haijongs

5 pik kommijnen

1 laxa Dammers

Jan Bonniken Chinees woonagtig te Sourabaija pee

een bark groot omtrent 80 lasten gemonteerd met 4 kanons

12 snaphaanen en bemant met 22 koppen den 9 Aug„s

JL. van zijn woonplaats hier gearriveerd, versteektheeden

weder na derwaarts vervoerd van hier

250 pik gamber

Lem Tjinko Chinees woonagtig te Batavia per de brigan„

tijn groot 150 latten gemonteerd met 12 kanons en bem:t met

35 koppen den 4 deezer van zijn woonplaats hier gearri„

veerd, vertrekt heren over Riouw naar Trangand vervoerd

niets van hier als Contanten

Malacca Adijult„o

September A„o 1782 /getekend

C: D. Kock J„l C=m

den

Een„