closeTerug naar inventaris

Transcriptie

teten

no

Een

den

118

Aangekomen

Europeese Scheepen

16 October Kap„t Iohannes Hermanus Cornel Commandeerende het

voor reekening van particulieren ter Caap uit geruste Comp.s

schip de Ionge Hugo, groot 350 Lasten gemonteerd met 32

kanons en bemant met 140 koppen is van zijn krustogt welder

op deeze gearriveerd

23

Telipe Lourenco de Matlag Kap„t van de particuliere Por„

Jugeese Snaauw Tanta Maria é Almas Santas groot 80

Tonnen gemonteerd met 4 kanons en bem„t met 40 koppen

en 57 dagen van Tranqquebaar alhier aangeland) de wil

hebbende na Macao geeft voor zijn laading aan

Eenige pakkenkus Leijwaaten

Malacca Adij Ult„o October A 1782 /geteken:/

J„b D„s Koek p„l C=n

Aangekomen

Inlandsche Vaartuigen

1 October Agtmal Maleijer woonagtig tot Salanghoor per een kakap: bemt

met 8 koppen, en 20 dagen van zijn woonplaats hier gearriveerd

sonder laading

4 Amat Maleijer woonagtig alhier per een pantjalling bemt met

11 koppen in 4 dagen van Assahan hier gearriveerd brengt

aan

oijangs„ Rijst en 6. pit=s waa

5

Roebo, Maleijer woonagtig alhier per een pantjalling bem„t

met 18 koppen welker op den 17 fbb„r J„s L van heer vertrokken

is om zijn Ryst op Riouw te verkoopen is na verlies van

zijne Ampers en door lekasie heeden weder alhier ter rheede ge

„arriveerd

den5