closeTerug naar inventaris

Transcriptie

„.

1

13

14

den 5 October Intje Camies en Toendon, zendelingen van Radja Hadjie

Regent van Riouw per een Pantjajap beneevens 15: Kakap

te zamen gemonteerd met 32 Rantakken en bemant met

200 koppen in 10 dagen van Riouw over Moar hier ge„

„arriveerd,

Zald Mamat Arabier woonagtig tot Siai per een pand„

9

ajap bemt met 20 koppen gemonteerd met 3 kanons 6„

kantakken, en 2 dagen van zijn woonplaats hier ge„

„arriveerd sonder laading

9

Conjang Maleier woonagtig tot Rakkan per een Kahap

bemant met 10 koppen in 6 dagen van zijn woonplaats

hier gearriveerd brengt aan

J: Pik wax

10

Sie thin, Chinees woonagtig alhier per een balo bemt„

met 4 koppen in 3 dagen van Siai hier gearriveerd

brengt aan

400. gant„s Sugo

½ pikol Jnlandsche gezoute

40 gant„ Spek smeer

Spek

1

Den Pangauwen en Siabandhaar als Tezanten van

Den koning van Riouw, met nog eenige en hun gevolg

zijn van Moar alhier aangekomen met een brief van

dien vorst aan den wel Edelen Gestringer Heer

Gouverneur de Bruijn

Hoeding Maleijer woonagtig tot Siac per eenkahap

bemant met 5 koppen in 3 dagen van zijn woonplaats

hier gearriveerd, brengt aan

2½. koijangs Sago

Soelong Maleijer woonagtig tot Sien per een kakap bem=t

met 5 koppen in 3 dagen van zyn woonplaats hier gearriveerd brengt

aan

koijang Sago

Tjoca Ton Chinees woonagtig tot siai per een balo bemant met 7

koppen en 3 dagen van zijn woonplaats hier gearriveerd brengtaan

2000 p„s drooge vischen en 200 p„s handrottings

den 14

den

1„