closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Dden

19

19

19

20

119

14 October Taboij, Malager woonagtig tot Siae per een balo bemant met 7 koppen

in 3 dagen van zijn woonplaats hier gearriveerd brengt aan

pik Sago

15

Tjan Bouw Chinees woonagtig alhier per een balo bem„t met

6 koppen en 2 dagen van Siae hier gearriveerd brengt aan

½ pik„ Sago, 3000 p„s drooge visschen en

100 p„s handrotlings

18

Lim Hoetseeng, Chinees woonagtig te Rambang per de bri„

„gantijn groot omtrent 140 lasten toe behoorende den Kap„t

der Chineesen te Rambang Lim Holoan gemonteerd met 10

Kanons 4 Donderbussen 4 snaphaanen en bem„ met 36 hop„

„pen in 22 dagen van Samarang hier gearriveerd heeft ge„

laaden blykens Pas

40 Koijangs Rijst

40 Corg:s Jar tabak

800 pik: poeder suijker en

10 loijang zout

100. Corg„s Jar kleedj„

Eenige kleinigheeden

30 pik Candij Suijker

Moeda Muleijer woonagtig tot Assahan per een balo bem„t

.

met 6 koppen, en 5 dagen van zijn woonplaats hier gearriveerd

brengt aan

Koijang Rijst, pik„o wax en 5 Corg„s Batlassche

kleedjes

Kattip Maleijer woonagtig tot Alsahan per een balo bemt„ met 5

koppen in 30 dagen van zijn woonplaats hier gearriveerd, brengt

aan

2oo gant„s Cadjang en

9 pik Zwavel

200 gant„ Rijst

5 Corg„s Battassche kleedjes

„C

Moelot Maleijer woonagtig tot Assahan per een banting be„

„mant met 5 koppen in 10 dagen van zijn woonplaats hier

gearriveerd, brengt aan

4 Koijang padij en 300 gant„s Rijst

Jamal, zendeleng van den koning van Salanghoor per een

banting bem„te met 13 koppen, in dagen van Salang hoor

hier gearriveerd Aanbrengende een brief voor den Wel Edelen

Gestrenge Heer Gouverneur de Bruijn

den 20