closeTerug naar inventaris

Transcriptie

den 20 October Kanglamko, Chinees woonagtig te Sourabaija per de

bregankijn groot omtrent 40 Lasten gemonteerd met 10 stuk„

„jes, 12 snaphaanen en bemant met 25 koppen en 22 dagen

van Cheribon hier gearriveerd heeft gelaaden blykens Lels

20- koijangs Ryst 10 balies Cadjang Olie en Eenig Grabad

Si Hing Chinees woonagtig alhier per een Siampang bem„t

20

met 4 koppen in 3 dagen van Sien hier gearriveerd breng

aan

zoo gank„ Sago en 100 p„s drooge visschen

Cadeer, Maleijer woonagtig alhier per een Siampang bemd„

20

met 5 koppen in 2 dagen van Siai hier gearriveerd sonder

landing

Shrema Bouginees woonagtig tot Salanghoor per een

21

Pantjalling bem„t met 16: koppen in 5 dagen van

zijn woonplaats hier gearriveerd willens met zijne in heb

„bende Lading na Riouw heeft gelaaden

500: p„s drooge vischen

20 Polten groote en kleine met inlandsche booter

Saijheep, Maleijer woonagtig tot Pera per een balo bem„

21

met 7 koppen in 11 dagen van zijn woonplaats hierge

„ariiveerd, brengt aan

4 pik Harpuis en eenige kleinigheeden

22

Tje Hoe Chinees woonagtig tot Siai per een kakap per een Kukap

bem„t met 5 koppen, in 2 dagen van zijn woonplaats hier

„gearriveerd brengt aan

20 balies Clapusolie, en 400 p„s drooge visschen

22

Abdul Japar, zendeling van den koning van Kai per een Kakap

bemt met 13 koppen in 5 dagen van zijn woonplaats hier

gearreveerd Aanbrengende Een brief voor den wel Edelen

Gestrengen Heer Gouverneur de Bruijn

23

en Tjapko, Chinees woonagtig te Ioana perde Arrigan„

tijn

Cem