closeTerug naar inventaris

Transcriptie

heb

15

31

120

„tijn, groot omtrent 100 lasten gemonteerd met 12 stukjes, 2

Snaphaanen en bem:t met 440 koppen en 30 dagen van Sa„

„marang hier gearriveerd, heeft gelaaden blykens Lass

80 Koijangs Rijst, en 50 Koijangs zout

500 pik poeder suijker en 50 tonnen Cadjang olie

den 27 October.

Tiseeng, Chinees woonagtig te Salanghoor per de pant„

jalling bemt, met 6 koppen, en 3 dagen van zijn woonplaats

hier gearriveerd, brengt aan

89. pikolo staaf izer, en 100 p„s Handrottings

Kadjana Moeda, Maleijer woonagtig tot Rakkan

28

4

percen balo bemant met 8 koppen, in 5 dagen van zijn

woonplaats hier gearriveerd brengt aan

8 pikwax, en 100 p„s handrotlings

31 Raesoes, Maleijer woonagtig tot Salanghoor per een

balo, bem„t met 12 koppen in 12 dagen van zijn woonplaats

hier gearriveerd brengt aan

5 pik oudijzer en 400 p„s drooge vischen

t

Malacca Adij Ult„o October 1782

/:getekend/ I: D„k Koek p„l b=m

Vertrokken

Europeese Scheepen

Jan Kroon Eunopees woonagtig alhier per de Laquatboot de Roe„

„nise, groot 20 Lasten, toebehoorende den onderkoopman en Sia

„bandhaar alhier D: Heer R. B: Hoijnk van Papendrecht:

gemonteerd met 16 Metaale stukken, 7 snaphaanen en be

mant met 13 koppen vertrekt heeden nae Batavia vervoerd niets

van hier

Temis Jansz Jnlandsburger, woonagtig alhier pper een pantjal„

„ling groot omtrent 20 lasten toe behoorende den Opperkoopman

en