closeTerug naar inventaris

Transcriptie

den

5

6

en Oudvice preses van H H: scheepen te Batavia D Heer

Jan Hendrik Wiegerman gemonteerd met 4 kanons 6 snap„

haanen en bem„t met 20 Koppen den 5 Aug„s VL. van Ba„

„tavia alhier aangeland vertrekt heden weder na derwaarts

Veevoerd niets van hier vertrekt meede de Bootsman Falen„

fijn Nicolaas Kloeker met de E Comp„s brieven voor de

Hooge Regeering te Batavia

Malacca Adij Ult:o October A„o 1782 / gete„

„kend:/: J:b D: koek. p„l b=ro

Vertrokken

Inlandsche Vaartuigen

1 October Sochat Maleijer woonagtig tot Pannij per Een balo, bem:t met

6 koppen den 21 7ber J: L. van zijn woonplaats hier ge„

„arriveerd vertrekt heden nae Siac vervoerd van hier

kCorg„s Darrings en een Corg„s Bougineese kleedjes

Loea Seelo, Bouginees woonagtig tot Rieuw per een padowa„

kang bem„t met 30 koppen, den 27. Julij J„o L. van zijn woon„

„plaats hier gearriveerd vertrekt heden weder na derwaards

vervoerd van hier

3. Corg„s oliph: Linnen gebl

2. Corg„s Joelopang

Chitsen en

12. Salangpoeris

10 parrings

10 Armozijn

Nathoe, Bouginees woonagtig tot Riouw per een padowakanen

bem met 17 koppen den 25 ftb„r J„o L van zijn woonplaats

hier gearriveerd vertrekt heeden weder na derwaarts vervoerd

niets van hier

Jntje Camies en Intje Soendon Zendelingen van Radja

Hadjie Regent van Riouw, per een pantjajap beneevens

15 kakaps te zamen gemonteerd met 32 Rantakken

_

Ee