closeTerug naar inventaris

Transcriptie

en

den

11

17

18

18

8

9

121

en bemant met 200 koppen den 15 deezer van Riouw over Moar

hier gearriveerd vertrekt heeden weder naar Mour

Salapeoe Atchiender woonagtig tot Atchien per een banting

8 October

bemant met 8 koppen den 29 Aug„s J„o L. van zijn woonplaatts

hier g’arriveerd vertrekt heden weder na derwaards vervoerd

van hier

2. pik Amballo

4 p„s olifantse Linnen gebl

J Corn„s Larrings

Abdulla Maleijer woonagtig tot Siac per een balo bemt met

6 Koppen den 22 78b„r J„o L. van zijn woonplaats hier gear„

„riveerd vertrekt heden weder na derwaarts vervoerd van hier

40 pik bladjang

Hadjie Halawie, Aurabier woonagtig tot Andragierij per

een pantjalling bemant met 20 koppen den 25 Julij J„o L.

van Riouw hier gearriveerd vertrekt heden na Siai vervoerd van

hier

20. Corg„s Joelopang,

70.- pik Staafijzer

20 Corg„s Olif: Linnen 20 Neushoeken

30 Tappies,

Kalangharie

15

Den Pangauwan en siabandhaar als Tezanten van den koning

van Rakkan Riouw zijn heden avond wederom met hun gevolg

naar Maarvertrokken

Laid Mamat Arrabier woonagtig tot Siae per een Pantjajap

bemant met 20 koppen den 9 deeser van zijn woonplaats hier

gearriveerd vertrekt heeden weder naar derwaarts vervoerd niets

van hier

Hoe Andien, Maleijer woonagtig tot Siai per een kakap bem„t

met 7 Koppen den 11 Julij J„o L mede met de vloot van den

Regent van Rakkan ZaedOemar hier g’arriveerd vertrekt

heeden weder na Siai Sonder laading

Conjang Maleijer woonagtig tot Rakkan per een kahap

bemant met 10 koppen dan 9 deeser van zijn woonplaats

hier

„.