closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1.

ie

hier gearrivieed vertrekt heden na Siae vervoerd van hier

8 Corg:s Jav„ kleedjes

23 October Tweema Bouginees woonagtig tot Salanghoor per een pant„

„galling bemant met 16 koppen den 21 deeser van zijn

Woonplaats hier gearriveerd vertrekt heeden met zijne en„

hebbende Lading na Riouw

23 October Lebe Casiem, Maleijer woonagtig tot Alchien per een

banting bem„t met 8 koppen den 23 7b„r V L van zijn woon„

„plaats hier gearriveerd, vertrekt neden weder na derwaarts ver„

„voerd van hier

3 Corg„s parrings= en 1 Corg Clifantse Linnen gebl

Minoe Maleijer woonagtig tot Alchien per een banting be„

13

„mant met 9 koppen den 23 lb„r IL van Zin woonplaats

hier gearriveerd vertrekt heden weder na derwaarts vervoerd

van hier

5 Corg parings, en. 2 Corgs: Olifantse Linnen gebl

Tjoea Son Chinees woonagtig tot Siae per een balo bem„

met 7 kopen den 14 deeser van zin woonplaats hier ge„

„ariveerd vertrekt heeden na derwaarts vervoerd van hier

200 p„s Jav„ Jagerzuijker en 1 Kranjs Kandij suijker

3. kranss Jav: tabak

28

Si Hing Chinees woonagtig alhier per een balo bem„t me

4 Koppen vertrekt heden nae Siac vervoerd van hier

1. p„s Jav: Jager zuijker 2. kranj„s kandij zuijker en

2

Roeder zuijker

28

Rae Hoesing, Maleijer woonagtig alhier per een kahap

bem„t met 6 koppen vertrekt heeden nae Siac vervoerd

van hier

4 Corg:s Jav: kleedres

Malacca Adij Ult„o October 1782 /getekend/

J„b Dl Koek pl b=r

anko„

den

den

den

11