closeTerug naar inventaris

Transcriptie

20„

Lamt: den

den

122

Aankomende.

Europeese Schepen

8

2 Novemb„

Lovenzo de Castro, Lortugees en inwoonder te Kangon per een

Chialoup Alie Madar groot 20 tonnen, en bemant met 13 koppen

in 16 dagen van zijn woonplaats hier gearriveerd brengt aan

82 pik Amballo

196 ps=t Cadjoe

169 hadj: Olitantssanden

12

D Heer Joieuse Commandeerende 'S Konings Fregat

la Bellonne gemonteerd met 36 stukken en bemant met 300 Koppen

den 3 deeser door de Heer suffin uijt alhier herwaarts gedestineerd ter

afhaaling van Rijs voor de vloot die op Alchien legjt heeft d: E Comp„

vlag met 13 schooten gesalueerd

den 14 November Jean Machenzie kapt van het particuliere Keikerlijke schip de

Drens van Kaunitz groot 600. lasten gemonteerd met 28 kanons en

bemant met 102 koppen den 19 Maij laastleden van Mallaga

na China gedestineerd heeft d'E Comp„s vlag gesalueerd met 13 schoo„

„ten geeft voor zijn lading aan

Lood, Laaken, Bourdeanse wijn en Confanten

Thomas Bambrigje kart, van het particuliere keijzer„

„„ Kollowwath,

„lyke schip den Traaf van Kollovalh grogt 600: lasten gemonteerd

met 16 Kanons en bemant met 113 koppen den 19 Maij laast„

leden van Mallaga na China gedestineerd heeft d'E: Comp„e vlag ge„

„salueerd met 9 schooten geeft voor zijn lading aan

Lood, Laken, Bourdeanse wijn en Contaaten

Malacca Adij Ull„o November 1782 /getekend:/

J„b D„l Koek pl b=m

Aangekomen

Inlandsche Vaartuigen

2 November Hadje Mohamat Maleijer woonagtig tot Atchien per een pant„

„galling lemant met 30 koppen en 10 dagen van zijn woonplaats

hier