closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van

7:

11

hier gearroveerd, willens met zijne in hebbende Lading na Riouw heeft

geladen

Kaijang Rijst, 15. pik Bensuijn, en 200:- ps sleijp steenen

1

3 November Dogan Maliijer woonagtig tot Alchien per een pantjalling

bemant met 30 koppen in 1d dagen van zijn woonplaats hier ge„

jariveerd willens met zijne in hebbende Lading na Riouw heeft

geladen

3 Koijanigs rijst, 200 p„s sleijpsteenen en 10 pik= bensuijm

Sandhaar Maleijer woonagtig tot Rakkan per een Kakap bem„t

met 15 koppen in 8 dagen van zijn woonplaats hier gearuiveerd

brengt aan

3 pik wax, 2 pik garoehoud 50 p„s handrottings

Boeihong, Maleijer woonagtig tot Rakkan per een kakap

bemant met 5 dagen van zijn woonplaats hier gearriveerd brengt aan

11 koijang Rijst

Tjan Chinees woonagtig alhier, per een balo bemant met 5 koppen

in 2 dagen Straat moerong hier gearriveerd brengt aan

10. - pik Jnlandsche gezoute spek en 100 bosschen bindrotlings

Ban Quan Chinees woonagtig tot Siai per een balo bem:t met 7 koppen

in 3 dagen van zijn woonplaats, hier gearriveerd brengt aan

Korjang Sago

Miessekien Maleijer woonagtig tot Riouw per een padowakang be

„mant met 31 koppen in 15 dagen van zijn woonplaats hier ge„

„arriveerd brengt aan

15. Corp„s Baegineese Kleedjes

Passo Maleijer woonagtig tot Salanghoor per een Seampang

bem„t met 7. koppen en dagen van zijn woonplaats hier

gearriveerd Sonder lading

Tombong Boeginees woonagtig tot Riouw per een pa„

„dowakang, gemonteerd met 3 Rantakken en bemant met

24 koppen en 13 dayen van zijn woonplaats hier gearriveerd

brengt aan

150 Corg.s Boegineese kleedjes

den 11

den

10