closeTerug naar inventaris

Transcriptie

den

17

18

13

123

1: Noamber Daij Mateko, Brginees onmnagtig tet hivin paaen sedovalag

beni mel 38 kippen gemonteerd met 3 ranlakken in 13 dagen van

zyn woonplaats hier gearriveerd brengt aan

100. Corg:s Boegineese kleedjes

Thomomi Boegines woonagtig tot Riuw per een padowakang

gemonteerd met 4 rantakken en bemant met 30 koppen in 13 dagen

van zijn woonplaats hier g’arriveerd brengt aan

150.- Corg:s Boegineese kleedjes

Siemang, Boeginees woonagtig tot Riouws per een padowakang

gemopteerd met 2 kanons 10. tantakten en bemant met 35

koppen in 13 dagen van zijn woonplaats hier gearriveerd brengt

paan

90 Corgs Boegineese kleedjes

Sleman Boeginees woonagtig tot Riouw per een padowakang gemon„

„teerd met 4 rantakken en bemant met 24 koppen in 3dagen

van zijn woonplaats heie gearriveerd brengt aan

80. Corg„s Boegineese kleedjes

Deeno, Maleijer woonagtig tot Salanghoor per een kahap ge„

monteerd met 8 rantakken en bemant met 24 koppen

en dagen van zijn woonplaats hier geaniveerd, willens

na Riouw zonder lading

Iajang Boegenees woonagtig tot Riouw per een balo be„

„mant met 10 koppen gemonteerd met 2 rantakken 4 snap„

„haanen in 10 dagen van zijn woonplaats hier gearriveerd

willen met zijne in hebbende lading na Salanghoor heeft ge„

raaden

10 Corg„s Boegineese kleedjes.

Amat Maleija inwoonder alhier per een pantjalling bemant met 11 koppen

en 8 dagen van Riouw hier gearriveerd brengt aan

8 koijang zoud

pik oijen, 500 p:s Jav: gaan en

4 Corg„ Boegineese kleedjes

Clamat Boeginees woonagtig tot Riouw per een padowahang ge

monteerd met 5 rantakken en bemant met 40 koppen, in 6

dagen