closeTerug naar inventaris

Transcriptie

inheb

lling

2

23

24

11

124

en 21 Avember Labieto Breginee woonaasen tot Rinmn per een padawakanen bemant met

met 30 koppen en gemonteerd met 7

tantakken in 6 dagen van

zijn woonplaats hier gearriveerd willens met zijne in hebbende lading na

Salanghoor heeft geladen.

200„ Corg„s Boegineese kleedjes

Lim Sinko: Chinees woonagtigte IJoana per een bark grootomtient

150 lasten gemonteerd met 1s kanon en bemant met 38 koppen

in 2odagen van Samarang alhier aangeleend heeft gelaaden blykens

Las

80 krijangs Rij Ht. 1000: pik„s poeder suijker,

1000 p„s Rajatie planken

23

La Koeba boeginees woonagtig tot Riouw per een padowakang

gemonteerd met 2 rantakken en bemant met 8 koppen

in 14 dagen van zijn woonplaats hier gearriveerd brengt

aan

kinjang zout, 4 pik=s vijen

Tje„ roe Chinees woonagtig alhier per een kalobemant met 7

Meppen en 3 dagen van Siac hier gearriveerd brengt aan,

10 60 p„s drooge visschen en 3000 p„s vischkuiven

Mamat bouginees woonaggtig tot Riouw per een Padowahan„

gemonteerd met 2 rantakken en bemant met 13 koppen in

§ dagen van zijn woonplaats hier gearriveerd willens met

zijne in hebbende lading na Salanghoor heeft geladen

4 Koijang zout

Jan Bouw, Chinees woonagtig alhier per een balo bem„t met

7 koppen en 2 dagen van Siai hier gearriveerd brengt aan

1500 p„s vischkuijsen, 2000 p„s drooge vischen

Tij da Zoe Chinees woonagtig alhier per een lanting bemant met

11 Koppen, en 5 dagen van Siac hier gearriveerd brengt aan

60 potten Clappusolie groot en klein en k00 gantings zout

Manapada bougenee, ovoransteg tot Eunmn, per een poadorakam

gemonteerd met 4 kanons en bemant met 28 koppen