closeTerug naar inventaris

Transcriptie

en 7 dagen van zim woonplaats hier gearriveerd willens met zijne

anhebbende Lading na Salanghoor heeft geladen

20. Corij„ boegineese Kleedjes

den 25 November Hoesina, Maleijer woonagtig tot Riouw per een pantjalling ge„

„monteerd met t rantakken en bemant met 9 koppen en 7 da„

„gen van zijn voorplaats hier gearriveerd willens met zijne

inhebbende Lading na Salanghoor heeft gelaaden

Koijang zout en 4 Corgie bougineese kleedjes

Toeboe bouginees woonagtig, tot Riouw per een prausaijanen ge„

„monteerd met 2 rantakken en bemant met 10 koppen en 7 dage

van zijn woonplaats hier gearriveerd willens met zijne enhebbende

lading na Salanghoor heeft geladen

1 hoijana rit, 4 kranj: Jaraak tobak, en 5 Cordr borgnede deleije

26

Moemat Maleijer woonagtig tot Riouw per een pantjalling gemonteer

met 2 rantakken en bemant met 15 koppen en 10 dagen van

Zijn, woonplaats hier gearriveerd willens met zijne in hebbende

lading na Salanghoor heeft gelaaden

4 Koijang zouten 20 Corg„s boegineese kleedj

Bandhaar, Alchiender woonagtig tot Achen per een banting be

28

„mant met 9 koppen, in 4 dagen van zijn woonplaats hier gearriveerd

brengtaan

84.- laxa gedroogte Areek, 1 pot Clappis olie

Sarap, Maleijer, woonagtig tot Rakkan per een pantjajap gemorteerd

met 2 kanons en bemant met 30 koppen en 6 dagen van

zin woonplaats hier gearriveerd brengt aan

700„ gantings Sago

Baroes Maleijer woonagtig tot Siav zendeling van den

Regent van Rakkan Zaed Oemar per een pantjarap bemd„

met 10 koppen in 3 dagen van zijn woonplaats hier gearriveerd

aanbrengende Een brief voor den wel Eel: Gestr: Heer Gouver„

„neur de Bruijn; heeft gelaaden

23 balies klappus Olie

den 28

den

4

den

den 2