closeTerug naar inventaris

Transcriptie

monteerd

de

den

den

den 28

29

21

30

125

November Zaid Iasien Arrabier woonagtig tot Siae per een pantjajap gemonteerd

met 2 Kanons en bemant met 15 koppen in dagen van zijn woon„

„plaats hier gearriveerd brengt aan

2. koijangs zoud, 5000.- p„s vischkuijten en 60 gant„s Sugo

Sanam, Boeginees woonagtig tots Riouw: per een padowakang ge„

„monteerd met 5 rantakken 26. snaphaanen en bemant met 28 koppen

in 8„ dagen van zijn woonplaats hier gearriveerd, sonder lading

Jn been, Maleijer woonagtig tot Siai per een Siampang balangbe„

„mant met 6 koppen, en kdagen van zyn woonplaats hier geariveerd

brengt aan

3000 p„s visch huijsen 250. - p„s drooge vischen

200. gant„s Sago

Nasseer Maleijer woonagtig tot Siac per een Chialoup gemonteerd

met 2 kanons en bemt met 20 koppen in 6 dagen van zijn woonplaat

heer g’arriveerd sonder lading

Bappa Ameer, boeginees woonagtig tot Riouw per een padowa„

Kang gemonteerd met 2 rantakken en bemant met 45 koppen

in 9 dagen van zijn woonplaats hier gearriveerd brengt aan

100. Corgn boegineese kleedjes, en 3 kranj: Jav„ Tobak

Malacca Adij Ult„o November 1782 /getekend:/ J:s D„l

koek

Vertrokken

Europeese Schepen

3 November

Den Redder Trommelin Luisenant van een konings Oorlogvschip

Commandeerende Konings Fregat La Bouworeuse gemonteerd met

40 kanons en bemant met 190 koppen den 12 Abb„r J=L van zijn

ten zuijden deeser straat gedaanen kuustegt alhier aange„

land, vertrekt heden na Coudeloer vervoerd van hier Eenige Maast

zouden voorde Fransche vloot

D' Heer Ioieuse Commandeerende 's Konings Tregat, Labelonne

gemonteerd met 36 stukken Canons en bemant met 300

klogpen