closeTerug naar inventaris

Transcriptie

E den

den

30

3.

Koppen den 12 deeser van Achien alhier aangeland vertrekt heden weder

na Alchien vervoord van hier vat Rijst en Cadjani voor de fanse

vloof

November Cap„l Iohannes Hermanus Cornel Commandeerende het

voor Reekening van particulieren ter Cap uit geruste Comp„s schip

de Jonge Hugo groot 350 lasten gemonteerd met 32 kanons en

bemant met 140 koppen den 16 8tb„r van zijn kruistogt alhier aan„

„geland vertrekt heden na Alchien vervoerd van hier Rijst en Proviesie

voor de france vloot

Malacca Adij Ulto November 1782 /: getekend:/ I: D:r

Koek p„l b=n

Vertrokken

Inlandsche Vaartuigen

2 November

Than Tieko, Chinees woonagtig tot Samarang per de Cu

„gantijn groot omtrent 200.. lasten toebehoorende den Kap

der Chineesen Natie te Samarang Ian Lecko, gemonteerd

met 10. snaphaanen en bemant met 42 koppen daen 23. Julij

J„s L. van zijn woonplaats hier gearriveerd vertrekt hee„

„den over Batavia weder na derwaarts neemt brieven meede

voor de Hooge Regeering te Batavia vervoerd van hier

5.- pik Amballo 6.– pik„ Komijn

200 Gamber

5. gadjng China

5 oud ijzer

10. Bladjang en Een vatje vischkuijten

en eenige kleinigheden

Zaid Mamat, Arabier woonagtig tot Siac per een pantjalling

bemant met 20 koppen gemonteerd met 3 kanons 6antak„

„ken den 4 8ber J„o L. van zijn woonplaats hier gearriveerd

verbrekt heeden weder na derwaarts vervoerd van hier

20 Corg„s diverse Kust lijwaaten,

Moelof, Maleija woonagtig tot Assahan per een ban„

„ting bemant met 5. koppen den 19 October J:o L van

zin woonplaats hier gearriveerd vertrekt heden na Livi ver

„voerd

1

den