closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ge

i

o

9

gs

zoe

3

132

joijoop, gemonteerd met 2. rantakken en bemant met 9 koppen

in 15 dagen van zijn woonplaats hier gearriveerd brengt aan

150. - gant„s Klappus olie

80. laxa drooge streek,

Kandawas, Maleijer woonagtig alhier per een Chialoup groot om„

den 28

December

„trent 20 lasten gemonteerd met 6 rantakken, 6 snaphaanen

en bemant met 10 koppen in 36 dagen van Riouw hier gearriveerd

brengt aan

13. koijangs zout, 11. ballies klappus olie, en 3. - Corenboegemee„

sche Kleed jas

28

Jan Bouw Chinees woonagtig alhier per een bala bemant met

6 Kkoppen, en 3 dagen van Siae hier gearriveerd brengt aan

3600: p„s drooge visschen, 250: p„s Handrottings

Zaid Tasie Arrabier woonagtig tot Sian per een Kakap gemonteerd

29

„met 5 randakken, 6 snaphaanen en bemant met 9 koppen

in 9 dagen van zijn woonplaats hier gearriveerd brengt aan

pikol wax en 48.– p„s vischkuijten

Pahoeding, Maleijer woonagtig tot Sian per een kakap

29

en bemant met 7 koppen, in dagen van zijn woonplaats

hier gearriveerd, brengt aan

A:= pik wilte boijen en zoo-, p„s vischkuijten

30

Hadjk, boeginees woonagtig tot Riouw per een tpantjalling

gemonteerd met 4 kanons 10 rantakken 6. snaphaanen

en bemant met 30 koppen en 5 dagen van Salang hoor

hier gearriveerd wellens met zyn in hebbende lading na

Riouw heeft gelaaden

6. kdyjang rijst en pik Dady

Malacca Adij Ultimo December A„o 1782

/:getekeend/ I D: Keek pl b=m

Vertrokken

Inlandsche Vaartuigen

den 1 December Mabog, Maleijer woonagtig alhier per een pantjalling

gemonteerd