closeTerug naar inventaris

Transcriptie

den

2

2

6

10

10

12

gemonteerd met 4: stantakken en bemant met 16 koppen vertrekt hee„

Ordenna Salanghoor vervoerd van hier

2 Corg„s Jav„s Tobak, en 20 Codi„ bougeneese kleedjes

2 December Sire boeginees woonagtig tot Prouw per een padowakang ge„

„monteerd met 2 Eanlakken en bemant met 7 koppen den 14

7ber J„s L van zijn woonplaats hier gearriveerd vertrekt heeden

weder na derwaards sonder lading.

Casdem Selina vonr mn sij alle per en pengallen genen ed

met 4 rantakken en bemant met 13 koppen vertrekt heden na Sa„

„langhoor, vervoerd van hier 2500 p„s Metzelsteenen

15 Corgies boegineese kleedjes en 4 pikols poeder suijker

Sarap Maleijer woonagtig tot Rakkan per een pantjajap

gemonteerd met 2 kanons en bemant met 30 koppen den 28

9ber J„s L vansiai hier gearriveerd vertrekt heeden weeder na

dire sonder laading

Zaid Tasien, Arrabier woonagtig tot Siai per een Caantjajap

gemonteerd met 3 kanons en bemant met 15 koppen den 28 9b„r

D„ L van zijn woonplaats hier gearriveerd tertrekt heden weder

na derwaarts vervoerd niets van hier

Mana pada, boeginees woonagtig tot Piouw per een Padowa„

kang gemonteerd met 4 rantakken en bemant met 28

koppen, den 24 9ber Ik van zijn woonplaats hier gearriveerd

verkekt heden weder na derwaarts vervoerd van hier

63. Corgies diverse Lijwaaten

Panam boeginees woonagtig tot Riouw per een padowakang

gemonteerd met 5 rantakken 26 snaphaanen en bemant

met 28 koppen, den 29 9ber J„s L van zijn woonplaats hier

gearriveerd vertrekt heeden weder na derwaarts vervoerd

van hier

109 Corg„s Chetsen, en 100 Corg:s Olifantse Linnen gelx

Bapa Ameer, boeginees woonagtig tot Riouw per een

padowakang gemonteerd met 't rantakken en bemt„

met 15 koppen, den 30 9ber J„l L van zijn woonplaats

hier

den