closeTerug naar inventaris

Transcriptie

kt hee„

ge,

133

hier gearriveerd vertrekt heden weder na derwaarts vervoerd van hier

40 Corg„s Chetsen en 40lorg:s Olifantsche Linnen gell

den 12 December Mak a boeginees woonagtig tot Riouw per een hadomakang

gemonteerd met 2 rantakken 10 snaphaanen en bemant met

16 koppen, den 10 deeser van zijn woonplaats heer gearriveerd

vertrekt heeden na Salanghoor vervoerd niets van hier

12

Mado, boeginees woonagtig tot Riouw per een prauw Maijang

gemonteerd met 2 rantakken 13 snaphaanen en bemant met 7

koppen den 10 deeser van zijn woonplaats hier gearriveerd vertrekt

heden met zyn en hebbende lading na Salanghoor vervoerd inex

van heer„

12

Limbing boeginees woonagtig tot Riouw per een priauw Maig„

„ang gemonteerd met 2 Canonss snaphaanen en be

mant met 6 koppen den 10 ceeser van zijn woonplaats

hier gearrweerd vertrekt heden met zijne inhebbende

Lading, na Salanghoor vervoerd, niets van hier

12

Hemvoer boeginees woonagtig tot Riouw per een pangolling

gemonteerd met 6 rantakker 12 snaphaanen en bem„

5

met 21 koppen den 11 deeser van zijn woonplaats hier

gearriveerd vertrekt heden met zijn in hebbende Lading

na Salanghoor vervoerd niets van hier

16

Abdul Adie, boeginees woonagtig tot Riouw per een Kahap

gemonteerd met 3 rantakken 4 snaphaanen en

bemant met 16 Koppen, den 10 deeser van zijn

woonplaats hier gearriveerd, vertrekt heeden wee„

„der na derwaards vervoerd van hier

3 Corg„s Chitzen 3 p„s blauw Aef: Linnen en

4 Olij Linnen ebl

16

Laid Mahoinet, frabier woonagtig tot salang

hoor per een Pantjalling gemonteerd met 2 kanons

5 Kantak