closeTerug naar inventaris

Transcriptie

den

5 lanteekken en bemant met 18 koppen, den 9 deeser van zijn

woonplaats hier gearriveerd verteekt heden met zyne en hebbende

Eadenor na Riouw vervoerd niets van heer

16 December

Malim, Maleier woonagtig tot Salanghoor per een pant

„galling gemonteerd met 1 kanons 4 ranttakken en be„

„mant met 14. koppen, den 9 deeser van zyjn woonplaats

hier gearriveerd vertrekt hed en met zijne in hebbende zading na

Riouw vervoerd niets van hier

17

Hoesang Saijheeb Moor woonagtieg alhier per een Siampang

bemant met 10 koppen vertrekt heden na Riouw vervoerd van

hier

4 Corg„ Moeris 9bc en 10 Corg„s Chitzen

22.

Aoul Moehieb, Maleijer woonagtig alhier per een kahap en

bemant met 8 klppen vertrekt heden na Side vervoerd van

hier

bik bladjang en 3. kranj„ Iav: tobak

23

Josep, Boeginees woonagtig tot Riouw per een prauw Maijang

gemonteerd met 6 rantakken 8 snaphaanen en bemant

met 19 kompen, den 22 deeser van Salanghoor hier gearriveerd,

vertrekt he en na zijn voonplaatsvervoerd van hier

11 Corg„ Chilsen, en 2 Corg„s Nedsdoeken

26

Rambat Maleijer woonagtig tot Alsahan per een bankenen

gemonteerd met 2er rantakken en bemant met 7 koppen

den 15 deeser van zijn woonplaats hier gearriveerd, vertrekt

heeden weder na dewaards vervoerd van hier,

1. Corg„s boegineese kleedjes, 3 p„s Moeris geb:

29

Lim„ Tjoeanko, Chinees woonagtig tot Cheribon, per

een„ Chialoup, groot 30 lasten gemonteerd met 4 rantak

ken 6 snaphaanen en bemant met 24 Koppen, den 10 7b„r

J„s L van zijn woonplaats hier gearriveerd vertrekt

heeden

den

den