closeTerug naar inventaris

Transcriptie

zijn

besole

pant„

ibe„

A

na

En

daen

3

134

heeden weder na derwaards neemt meede een brief voor den Heer E„

sident aldaar vervoerende van hier

20. pik An:ballo

130.– pik gamber

Dax

5.—.

110 Harpuijs

31 December Hadje, boeginees woonagtig tot Prouw per een pantjalling

genhondeerd met 4 kanons is Aantakken en bemand

met 30 koppen, den 30 deeser van Salanghoor hier gearri„

veerd vertrekt heeden met zijne inhebbende lading na

Riouw

Malacca Adij Ultimo December 1782

/:getekend:/ I: DC Koek

Aangekomen

„Europeese scheepen

2 Januari.

Ignatio Lous, Fortugels, woonagtig te Rangon, met een

brigantijn gen„t P=o Roza groot 80 tonnen gemonteerd met 10

kanons, 12 snaphaanen, en bemant met 26 koppen in 26

dagen van zijn woonplaats hier gearriveerd, brengt aan

400. p„s kajattie planken 2.– pakken blauw, Linnen

100

Barotten, 400. tik Amballo,

96 p„s olifants tanden

Manoel Ioaquem Barado de Azereido, Rap„t van

het particuliere portugeesche schip N„n S=a da Luz groot

40. lasten gemonteerd met 12 kanons en bemant met 90koppen

in 17 dagen van Macao alhier aangeland de wil hebbende

na de kust Malabar, geeft voor zijn lading aan

900.- pikols spiauter

300. pik Candij zuijker

600. Aluin

190 thee

142 kisten zijde

990. poeder zuyker

44. Kisten Chineese witte Linn„

90 pik Campler

Den 6